Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Vanliga frågor & svar

Varför byter vi din elmätare?

För att Götene Elförening som elnätsleverantör ska kunna hålla den höga leveranssäkerhet av el som vi har idag ser vi kontinuerligt över vårt elnät och investerar för framtiden.

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtida elmätare. För att leva upp till dessa krav behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

Götene Elförenings mätarbytesprojekt kommer att pågå under 2019-2020, och vi kommer under denna period att byta ut totalt ca 7300 mätare till den nya smarta generationens mätare. Senaste mätarbytet inom Götene Elförenings nätområde gjordes 2008.

Hur påverkar mätarbytet dig som kund?

Mätarbytet kommer inte att påverka dig speciellt mycket alls. Med en ny elmätare kommer ni att kunna få bättre information gällande er elförbrukning. Mätaren är förberedd för att kunna mäta er användningstid per timme och ni kommer bland annat att kunna se hur konsumtionen sprider sig över dagen. En information som till exempel öppnar upp för anpassade och energisparande åtgärder vilket gynnar både vår miljö och den egna plånboken.

När utförs mätarbytet?

På vår hemsida www.gelf.se finns den grova tidsplanen för vårt mätarbytesprojekt som kommer att pågå under 2019-2020. Ca 2 veckor innan vi kommer till ditt område blir du informerad brevledes. Till de kunder vars mätare sitter inomhus kommer det även att tilldelas en anvisad tid för mätarbyte. Mätarbyten kommer att utföras dagtid kl. 07.30-15.30 på vardagar.

Hur utförs mätarbytet?

Själva arbetet med att byta mätare tar ca 20 minuter och under den tiden kommer anläggningen att vara strömlös. Kontrollera gärna att känslig utrustning är avstängd under tiden för avbrottet, för att undvika eventuella besvär.

Om ni har flera elmätare i samma bostad byts de samtidigt.

Har du ett eget lås på mätarskåpet?

Om du har satt ett eget hänglås på mätarskåpet rekommenderar vi att du tar bort detta.

Vi behöver enkel åtkomst till mätaren

För att vi ska kunna utföra vårt jobb så snabbt som möjligt ber vi dig plocka undan saker som blockerar mätaren. Tänk på att vi behöver kunna stå framför mätaren vid bytet. Vid mätare utomhus på fasad, skydda gärna eventuella buskar eller växter som sitter framför eller i närheten av mätaren.

Vem utför mätarbytet?

Mätarbytet utförs av montörer från Götene Elförening samt montörer från vårt dotterbolag Götene Elcentralen. Samtliga montörer är utbildade, har den behörighet som krävs samt har med sig företagets ID-kort för identifiering. Montörerna kör alltid företagets bilar då de utför mätarbyten. På de anläggningar där elmätaren sitter inomhus måste det finnas en vuxen (över 18 år) närvarande, vi utför ej arbeten där endast minderåriga är hemma. 

 

Sitter din mätare utomhus?

På villor sitter ofta din mätare utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet sitter de ofta i trappuppgång eller källare. I dessa fall behöver vi inte komma in i din bostad, och du behöver alltså inte vara hemma vid själva mätarbytet. Vi kommer ändå att brevledes meddela en ungefärlig tidsperiod då vi kommer, eftersom bytet orsakar ett kortare strömavbrott.

Sitter din mätare inomhus?

Om din elmätare sitter inomhus behöver vi komma in till dig. En vuxen person (över 18 år), som vet var mätaren sitter, ska finnas på plats under hela bytet. Tidsbokning för ditt mätarbyte kommer brevledes ca 2 veckor innan vi kommer till ditt område.

Har du frågor kring din tidsbokning / vill ändra tid?

Du kan själv ändra din tidsbokning genom att logga in på webben, inloggningsuppgifter kommer du få tilldelat till dig via brev.

Du kan även ringa till Götene Elförening på tel. 0511-34 15 25 så hjälper vi dig att hitta en tid som passar.

OBS – Ändring av tidsbokning måste ske senast 2 dagar innan anvisad tid. Vid missad tidsbokning debiteras en avbokningsavgift på 500 kr/anläggning. Det är därefter kunds ansvar att kontakta Götene Elförening för att boka en ny tid.

Vad kostar mätarbytet?

Mätarbytet medför inga extra kostnader för dig som kund, denna kostnad ingår i nätavgiften.

Kan montören även byta plats på din elmätare?

Nej, vi kommer vid besöket endast att ha möjlighet att göra mätarbyten. Om du behöver flytta en mätarplats eller byta mätarskåp måste du själv kontakta en behörig elinstallatör. Sedan kommer elinstallatören att registrera behov mot oss i våra system så att allt hanteras korrekt med flytten eller bytet av elmätarskåpet.

Hur fungerar min nya elmätare?

I samband med utförd installation kommer montören att lämna en informationsbroschyr om den nya mätaren. Här finns en enklare instruktion samt den information som du som kund behöver veta. Önskar du ytterligare information är du välkommen att besöka vår hemsida www.gelf.se där en utförligare manual finns tillgänglig.

Efter mätarbytet

Det tar några dagar innan den nya mätaren börjar skicka data om din strömförbrukning vilket är helt i sin ordning. Vi utför regelbundna efterkontroller via dator för att säkerställa att allt fungerar ordentligt.

I samband med mätarbytet kommer montören att lämna ett enkelt formulär i form av ett vykort, där vi ber er att betygsätta hur ni upplevde mätarbytet och lämna eventuella synpunkter.

Behandling av personuppgifter

Götene Elförenings behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Götene Elförening skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Götene Elförenings integritetspolicy på www.gelf.se samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.