Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fakta om elnätet

 • Vårt distributionsområde är ca 600 km²
 • Vi har nästan 7500 kunder
 • Friledning 40 kV = 1,1 mil
 • Friledning 10 kV = 12,1 mil
 • Hängkabel 10 kV = 1,7 mil
 • Total luftledningslängd = 22,4 mil
 • Jordkabel 10 kV = 34,7 mil
 • Jordkabel 24 kV = 3 mil
 • Jordkabel Lågspänning = 65,8 mil
 • Total längd jordkabel = 103,5 mil
 • 466 transformatorstationer (138 st Stolpstationer)
 • 1740 kabelskåp
 • 3500 trästolpar (hög och lågspänningsledningar)
 • Flygbesiktning av 10kV-friledningar sker varje år
 • Abonnerad effekt från Fortum är 48 MW
 • Energiomsättningen är 270 GWh = 270.000.000 kWh
 • Vi arbetar ständigt med förbättringar i vårt nät för att minimera nätstörningar

Högspänningsöversikt