Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Nättariff 2019

Götene Elförening ser till att elen kommer hem till dig, dygnet runt året om. Ljus och värme är en självklarhet oss och våra kunder. Vårt uppdrag är att förvalta och utveckla elnätet med största möjliga leveranssäkerhet.

 

Överföringsavgiften höjs fr o m 1 januari 2019 till 11,2 öre/kWh (14 öre/kWh inkl. moms) Detta innebär en höjning med 2,7 öre/kWh.

För dig som bor i lägenhet och förbrukar 2000 kWh/år innebär höjningen 5 kr/månad. Om du har 20A säkringstariff och förbrukar 20 000 kWh blir

höjningen 45 kr/månad.

Vad är Elnätsavgiften?

 
En fast abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Den bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt.
 
En rörlig överföringsavgift
Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el och du betalar per använd kilowattimme.
 

 

Förbättringar och investeringar

Nätavgiften ska täcka våra kostnader för underhåll, drift och förnyelse av elnäten och samt kostnader till överliggande nät. 

Vi står inför en period med stora investeringar för att kunna möta framtidens krav på elnäten som skiljer sig från gårdagens samtidigt som elnätsmarknaden är tydligt reglerad av våra myndigheter.

Den ökade digitaliseringen och ny energikrävande teknik tillsammans med ökat intresse för mikroproduktion och mål mot en mer förnybar elproduktion ökar trycket på oss elnätsägare med nya krav på ett flexiblare och än mer driftsäkert elnät.

Framför allt minskar toleransen mot elavbrott vilket gör att leveranssäkerheten måste vara ännu högre än idag.

Götene Elförening är stolta med att kunna visa upp en så pass hög leveranssäkerhet som 99,9% men vi arbetar ständigt med förbättringar i vår strävan att minimera nätstörningar.

På Götene Elförening arbetar vi kontinuerligt med förnyelse investeringar, där vårt största fokus de senaste åren har varit kablifiering av våra elledningar. Det innebär att vi grävt ner ledningarna och på så sätt väder-säkrat dem.

Vi arbetar med 3–5 åriga investeringsplaner och vi ser nu framåt stora investeringstunga och nödvändiga projekt för att förbereda oss inför framtidens ökande krav och stora möjligheter i digitaliseringens spår.

Under 2019 kommer vi bla. att inleda ett större arbete med att byta ut alla elmätare och en ny modern fördelningsstation i Hällekis. Mer information om kommande projekt kommer presenteras på vår hemsida inom kort.