Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hällekis område 3

Vi har noterat ett ökat intresse för fiber i området och tänker under 2020 gå ut igen och erbjuda anslutning till de som inte beställt ännu. Vår förhoppning är att vi denna gång med ett ökat intresse ska uppnå den anslutningsgraden kräver. Vår målsättning är då att påbörja utbyggnad under kvartal 2 2020.

Skicka in din beställning senast 14 februari 2020. Vi kommer skicka ut brev till alla som beställt under v.9 för att informera om utbyggnad blir av i denna utbyggnadsetapp.

Utbyggnad planeras ske inom markerat område med start 2020 under förutsättning att minst 50% beställer en anslutning.  

Vid frågor kontakta vår kundtjänst
0511-34 15 35
kundtjanst@gelf.se