Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lundsbrunn tätort

Slutinstallationer pågår! 
Karl från Lidköpings Fiberoptik hjälper oss med installationsarbetet. Ni kommer bli kontaktade för tidsbokning. Vår målsättning är att alla ska vara inkopplade under september. 

Bild från förläggningsarbetet i område 4 när det begav sig

 
 
Vid frågor gällande fiberinstallationsarbete, kontakta:
Götene Elförening Kundtjänst
0511-34 15 35

 

Utbyggnadskö för Lundsbrunn samhälle
Samtliga områden i Lundsbrunn är nu klara för utbyggnad. Denna lista är den vi kommer utgå ifrån när vi kopplar in fastigheterna. Grävningsarbetet följer dock inte denna kölista utan utförs på geografiskt sett mest lämpliga sätt.

1. Lundsbrunn område 2

2. Lundsbrunn område 5

3. Lundsbrunn område 7

4. Lundsbrunn område 4

5. Lundsbrunn område 6

6. Lundsbrunn område 3

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till:

Kundtjänst
0511-34 15 35

kundtjanst@gelf.se

Lundsbrunn är indelat i 7st utbyggnadsområden, orientera dig på kartan nedan och klicka på ett område för att se vilket nummer det har.

Allmän info

Det informationsutskick som gjordes till fastighetsägare i Lundsbrunn skickade ut i slutet av november 2017. I detta utskick fanns information om utbyggnaden samt ett avtal för beställning av fiberanslutning. Sista datum att lägga en beställning var satt till 2018-02-15.

Det pris som står angivet på avtalet är det pris som gäller vid beställning i detta skede. Inkommer beställning efter att projektering har påbörjats tillkommer 2000 kr i etableringsavgift. Inkommer beställning efter att grävmaskinerna har lämnat det aktuella utbyggnadsområdet tillkommer en etableringsavgift på 5000 kr, och då med leverans i mån av tid.

Utbyggnadsområden

Vi har valt att dela in Lundsbrunn samhälle i flera mindre utbyggnadsområden, denna indelning visas på fotot nedan. Förutsättning för utbyggnad i denna utbyggnadsetapp är att minst hälften i respektive området beställer fiberanslutning. Når inte området upp i den anslutningsgrad som vi behöver blir området vilande tills de uppnås.

OBS - Område LBRN01 är ett område som redan i ett tidigare skede har erbjudits möjlighet till beställning av fiber. När vi nu planerar kommande utbyggnadsetapper i Lundsbrunn får även detta område en ny chans. Detta område behöver därför ej uppnå anslutningsgrad på 50% utan här kan enstaka beställningar göras. Anslutning av dessa sker i samråd med Götene Elförening.

Äger du en fastighet idag som inte finns med i något utan dessa områden betyder inte det att vi inte kommer erbjuda er en anslutning. Det sker bara inte i denna utbyggnadsetapp. Du är välkommen att lämna ditt intresse för fiber, dessa intresseanmälningar ligger till stor del grund för vart vi planerar att bygga ut härnäst.