Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Utbyggnad i Medelplana

Medelplana område 1 & 2

 

Grävningsarbetet blev klart under .27. Näst på tur är att blåsa in fiber in den nergrävda kanalisationen, därefter ska fibern svetsas ihop. Vår målsättning är att området ska vara inkopplat i höst.

Medelplana är uppdelat i 4st utbyggnadsområden, varav 2st är utbyggnadsklara. Klicka på området för att se vilket nummer det har. 

Följande områden nedan har fått möjlighet till fiberanslutning men inte uppnåt till den anslutningsgrad vi kräver. Områderna blir vilande och vi får hoppas att intresset är större vid ett senare tillfälle. Våra nuvarande utbyggnadsplaner beräknas pågå fram till 2020.

Medelplana område 3 (grön) - ej uppnåt 50%

Medelplana område 4 (lila) - ej uppnåt 50%

Vid frågor hör av dig till:

Götene Elförening Kundtjänst
0511-34 15 35
 
 

Allmän info

Torsdag 5 april 2018 hade vi ett informationsmöte i Medelplana Bygdegård, inför kommande fiberutbyggnad. Eftersom efterfrågan på fiberanslutning är stor så har vi valt att skicka ut anslutningserbjudande till flera större potentiella utbyggnadsområden samtidigt. Utbyggnad kommer sedan att ske, enligt vårt kösystem under 2018-2020, i de områden där vi får in tillräckligt många beställningar. Vi bygger först där intresset är störst. Förutsättning för utbyggnad i ett område är att minst 50% beställer fiberanslutning.