Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Utbyggnad i Medelplana

Snart är ni inkopplade!

Bokning av slutinstallationer påbörjades i september. 

Medelplana är uppdelat i 4st utbyggnadsområden, varav 3st är har uppnått den anslutningsgrad vi behöver.

Markerade områden på kartan över har blivit erbjudna en fiberanslutning, för att utbyggnad ska ske behöver vi en anslutningsgrad om 50& i varje område.

Medelplana område 3 (grön) - Uppnått 50% under sommaren 2019, utbyggnad planeras 2020.

Medelplana område 4 (lila) - ej uppnåt 50%

Vid frågor hör av dig till:

Götene Elförening Kundtjänst
0511-34 15 35
 
 

Allmän info

Torsdag 5 april 2018 hade vi ett informationsmöte i Medelplana Bygdegård, inför kommande fiberutbyggnad. Eftersom efterfrågan på fiberanslutning är stor så har vi valt att skicka ut anslutningserbjudande till flera större potentiella utbyggnadsområden samtidigt. Utbyggnad kommer sedan att ske, enligt vårt kösystem under 2018-2020, i de områden där vi får in tillräckligt många beställningar. Vi bygger först där intresset är störst. Förutsättning för utbyggnad i ett område är att minst 50% beställer fiberanslutning.