Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Fiberutbyggnad i Sunträlje är uppdelat på två områden.

 

Sunträlje 1
Här har inte tillräckligt många beställt ännu för att en utbyggnad ska genomföras.
 
 

4 steg till fiber

1. Tom kanalisation grävs ner i marken.
2. Fiber blåses in i den förlagda kanalisationen.
3. Fibern ansluts i de centrala punkterna, de så kallade noderna och skåpen som blivit utplacerade i området.
4. Fiberkonvertern installeras i er bostad. Vid gynnsamma förutsättningar tar det 2 till 3 månader från det att spaden sätts i marken till dess att fiberanslutningen är igång.
 
 

 

Sunträlje 2 - Driftsatt och klar!

Driftsatt och klar!

Välkommen till fiberriket. Ni har nu en stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning. Nu är det fritt fram för er som önskar att beställa tjänster via fibern. På http://www.bredbandswebben.se/ kan ni se vad det finns för möjligheter och alternativ. Ring till vald leverantör om du har frågor angående deras tjänster.

Vill du få ytterligare hjälp med hur du går vidare med din anslutning, hur du beställer tjänster osv, besök hos oss på Järnvägsgatan 29 eller ring. Du når oss på 0511-34 15 35.

 

Ingen fiber?

Alla fastigheter i detta område har erbjudits att beställa en fiberanslutning från oss. De som valde att inte ansluta sig när området byggdes ut ska på ett enkelt sätt kunna efteranslutas, kostnaden för en efteranslutning är avsevärt dyrare än om man ansluter sig när området byggs. Två gånger om året erbjuds möjligheten till efteranslutning, processen ser ut på följande vis.

* Målsättning beroende på komplexiteten i anslutningsarbetet.