Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Svanvik

Aktuell information
Grävningsarbetet pågår för fullt och beräknas vara klart i april. 

Inför utbyggnaden av fibernätet vid Svanvik sommarstugeområde har vi tagit fram en första utbyggnadsetapp, som vi har valt att kalla SVV1. Sträckningen för detta område kan du se på kartan nedan. Leverans av fiberanslutning beräknas ske under sommaren 2019.

 

Förläggningsarbete

Förläggningsarbetet av fiber i Svanvik samordnas till stor del med byggnationen av VA i området.

I anslutningsavgiften ingår grävning till tomtgräns, det är beställarens ansvar att förlägga fiberslang & söktråd på tomt samt ordna med indragning av fiberslang i huset. Om så önskas kan man välja Nyckelfärdig lösning som tilläggstjänst, och Götene Elförening utför då även grävning, grovåterställning samt håltagning i husvägg. 

För dig som tecknat avtal och som väljer att gräva själv finns slang och söktråd att hämta kostnadsfritt hos Götene Elförening. Ring gärna någon dag innan du önskar hämta, så hinner vi förbereda ditt material. (De som gräver själva ska vara klara med detta senast 2019-03-15. Götene Elförening skarvar slang och söktråd vid tomtgräns, samt mäter in ledningar med GPS.

Vid frågor om förläggningsarbete samt uthämtning av material, vänligen kontakta Receb Necibov:

Tel. 0511-34 55 37 eller receb.necibov@gelf.se