Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Utbyggnad vid Väneblick / Römossen

Aktuell information om utbyggnaden:

Förläggningsarbetet påbörjades i början av november. Detta arbete beräknas vara klart Q1 2019. Därefter ska det blåsas och svetsas fiber i den kanalisation som är förlagd.

Inkommer beställning efter att projektering har påbörjats tillkommer 2000kr i etableringsavgift. Inkommer beställning efter att grävmaskinerna har lämnat det aktuella utbyggnadsområdet tillkommer en etableringsavgift på 5000kr och då med leverans i mån av tid.

 

Utbyggnadskö för område Väneblick


1. VB1 - Grävningsarbetet påbörjades i november och beräknas pågå fram till mars.


2. VB2

Allmän info

Eftersom efterfrågan på fiberanslutning är stor så har vi valt att skicka ut information och anslutningserbjudanden till flera större potentiella utbyggnadsområden samtidigt. Utbyggnad kommer sedan att ske, enligt vårt kösystem under 2018-2020, i de områden där vi får in tillräckligt många beställningar. Vi bygger först där intresset är störst. Förutsättning för utbyggnad i ett område är att minst 50% beställer fiberanslutning. Når inte ett område upp i den anslutningsgrad som vi behöver blir området vilande tills de uppnås.

Utbyggnadsområde Väneblick är indelat i tre stycken mindre utbyggnadsområden: VB1, VB2 samt VB3. Dessa områden kan du se på kartan nedan. För att utbyggnad ska bli möjlig måste först område VB1 bli klart för utbyggnad, dvs. minst 50% måste beställa. Därefter kommer även övriga områden (VB2 samt VB3) att få chans till beställning.

Information & Beställning

5 april 2018 arrangerades ett informationsmöte för samtliga fastighetsägare i område Väneblick, för att ge mer information om varför man bör ansluta sig till fibernätet samt hur utbyggnaden går till. Efter detta möte skickades avtalsförslag ut till de fastighetsägare som ingår i utbyggnadsområde VB1. I detta utskick fanns information om utbyggnaden samt ett avtal för beställning av fiberanslutning.

I början av maj 2018 kom område VB1 upp till 50% anslutningsgrad och blev därmed klart för utbyggnad. Information och avtalsförslag skickades därmed under maj månad även ut område VB2 och VB3. Sista datum för beställning i dessa två områden var satt till 2018-06-18. För att utbyggnad ska bli aktuellt i dessa områden gäller även här att respektive område kommer upp i 50% anslutningsgrad.

I slutet av juni 2018 kom även område VB2 upp till 50% anslutningsgrad och blev klart för utbyggnad.
Ett antal beställningar saknas fortfarande för att område VB3 ska bli klart för utbyggnad.

Inkommer beställning efter att projektering har påbörjats tillkommer 2000 kr i etableringsavgift. Inkommer beställning efter att grävmaskinerna har lämnat det aktuella utbyggnadsområdet tillkommer en etableringsavgift som för närvarande ligger på 5000 kr, och då med leverans i mån av tid

 

 

 

 

Planerade utbyggnadsområden.
Förutsättning för utbyggnad i denna utbyggnadsetapp är att minst hälften i området beställer fiberanslutning.
 

Område VB1 - Klar för utbyggnad!

Område VB2 - Klar för utbyggnad!

Område VB3 - Information och avtalsförslag skickades under maj 2018.
Ett antal beställningar saknas för att området ska komma upp i 50%.