Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Priser och avtalsvillkor

Vad kostar det?

Anslutningskostnaden är en engångsinvestering som ökar  värdet på din bostad. Kostnaden för att ansluta sig kan variera mellan olika områden beroende på hur många som vill ansluta sig och hur långt vi behöver gräva.

När vi beslutat om att en utbyggnad är möjlig är anslutningsavgiften enligt nedan.

 

Anslutningsavgift: 

I tätbebyggt område är anslutningsavgiften nu 19.500 kr inkl moms. Detta pris gäller från 2017-04-25 och tills vidare. För de som redan tecknat avtal till annat pris gäller naturligtvis det sedan tidigare avtalade priset.

På landsbygden är kostnaden ca 27.500 kr (inkl. moms).

Dock gäller alla våra priser endast i de områden vi beslutar att bygga ut i.

För övriga anslutningar så som hyreshus och bostadsrättsföreningar kontaktar du oss för offert.

Om vi redan byggt ut fibernätet i ett område och en anslutning önskas senare tillkommer alltid en etableringsavgift.
Om ditt område redan projekterats, men grävning inte påbörjats, tillkommer det en administrativ avgift.
 

OBS du som är elnätskund hos oss kan få delbetala via din elräkning i 14 månader. Helt utan extra kostnader. Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning innan delbetalning beviljas. Om du skulle flytta under tiden som du avbetalar din anslutningsavgift faktureras du hela anslutningsavgiften.

 

Avgift per månad: När du är ansluten betalar du ingen månadsavgift till oss. Du betalar endast för de tjänster som du själv beställer.

Tjänsteutbudet hittar du  hos Telia Öppen Fiber® här på tjänsteportalen.

 

From 19 september 2018 är avtalsvillkoren reviderade och ser ut enligt nedan:

Allmänna avtalsvillkor fibernät rev 1.6

 

 

Tillvalet nyckelfärdig installation:

För den som bor i tätbebygtområde och så önskar kan vi nu dessutom erbjuda en nyckelfärdig lösning på fiberanslutningen fram t.o.m. fibernätsboxen i ditt hus.

Detta till ett fast pris på 3000:- inkl. moms. +anslutningsavgift. För dig som är medlem i Götene Elförening är kostnaden istället 1500:- inkl. moms. + anslutningsavgift. (OBS! Elföreningen administrerar ej ROT-avdrag)

Detta ingår i den nyckelfärdiga installationen:

  • Schaktväg inne på egen tomt till närmsta anslutningspunkt på fastigheten, max 30 meter.  (beslutas av Götene Elförening)
  • Grovjustering av schaktväg.
  • Inborrning genom yttervägg, samt montage av kabelskydd.
  • Montering av fibernätsbox.
  • Utsättning av inkommande el-kabel.
  • Utsättning av teleledningar.

 

Detta är dina åtaganden i den nyckelfärdiga installationen:

  • Se till att schaktväg är fri ifrån hinder
  • Återställning så som finjustering, sådd/plantering, ev asfalt/ plattsättningar.
  • Utsättning av egna ledningar inne på fastigheten. Elföreningen tar inget ansvar för dina ev. glömda eller felmarkerade ledningar som kommer till skada.