Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Steg för steg

Gången för utbyggnad i planerade utbyggnadsområden:


Intresseanmälningar.

Boende sänder oss intresseanmälningar. Vi sammanställer intresset i alla områden och bedömer möjligheten till att göra en utbyggnad.

Beställningar.

Om vi bedömer att en utbyggnad är ekonomiskt möjlig i området meddelar vi er beräknad anslutningsavgift. Beställningar på fiberanslutning i planerat utbyggnadsområde skall sedan skrivas under, de är bindande och avgörande för om utbyggnad kommer att ske.

Byggande.

När beställningarna inkommit till oss skapar vi en tidplan och instruktioner till alla i området om utbyggnaden. Byggnationen utförs. När allt är klart faktureras du den anslutningsavgift som vi kommit överens om via beställningen.

Drift.

Så fort fibernätet är i drift kan du som kund beställa vad du önskar av det utbud som erbjuds via vår kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber®

Vid fel kontaktar du din tjänsteleverantör för aktuell tjänst (Internet, TV eller telefoni).

Bostadsrätter

Bor du i en bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som köper en anslutning. Kontakta styrelsen för föreningen.

 Dina åtaganden i utbyggnaden:

  • Grävning av tomslang samt söktråd på egen tomt enligt våra tekniska krav.
  • Se till att det finns utrymme och eluttag för fibernätsboxen.
  • Du beställer vilka tjänster du önskar direkt via kommunikationsoperatörens portal.

Våra åtaganden:

  • Nergrävning av fiberslang fram till din tomtgräns Nergrävning av fiberslang fram till din tomtgräns 
  • Inblåsning av fiberkabel i den tomma kanalisationen som grävts ner i marken.
  • Svetsning av fiberkabel.
  • 1st håltagning i husvägg för fiberslang inkl kabelskydd.
  • Installation av fiberkonverter innanför yttervägg i ert hus.