Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Allmän info Götene Elförening

Götene Elförening är en ekonomisk förening som bildades 1932 och ägs av våra 3100 medlemmar. Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7.400 kunder, som huvudsakligen finns i Götene kommun. Vi bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden.

Götene Elförening har två dotterbolag.
Götene Elkraftservice Elcentralen AB, som utför alla typer av installationsarbeten hos företag och privatkunder, samt arbeten inom Elkraftsanläggningar.
Kinnekulle Energi AB är vårt lokala elhandelsföretag.

 

Vår affärsidé

Götene Elförening ska tillhandahålla medlemsägd infrastruktur i form av elnät och fibernät av högsta kvalitet samt erbjuda attraktiva elprodukter och energismarta tjänster med bästa service!

 


Att ladda ner: