Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Götene Elförenings fullmäktige

Från årsstämman 2017 till och med årsstämman 2020.

 • Roger Wändal, Götene
 • Bengt-Göran Nilsson, Götene
 • Sven-Åke Johansson, Källby
 • Jan Mogren, Månstorp, Götene
 • Christer Berghem, St. Lund, Lundsbrunn
 • Tobias Karlsson, Ledsjö Dalaholm
 • Kerstin Wiklund, Hagalund, Götene
 • Susanne Persson, Götene
 • Marita Hellqvist, Källby
 • Lennart Blomgren, Ledsjö
 • Evald Öhrnstedt, Nyholm, Götene
 • Linnea Andersson, Götene
 • Ulrika Karlsson, Källby
 • Lena Ståhl, Götene
 • Klas Persson, Götene
 • Monica Holm, Lundsbrunn
 • Peder Strand, Götene
 • Susanne Andersson, Lundsbrunn
 • Emma Löwgren, Götene

 

Götene Elförening är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. För att kunna bli medlem i föreningen är man tvungen att äga minst en fastighet inom föreningens nätområde. Det är medlemmarna som utser fullmäktige. Detta sker på ett medlemsmöte som äger rum vart tredje år. Fullmäktigeledamöterna väljs för tre år. Fullmäktige är uppbyggt så att olika kategorier skall vara representerade, det är industri, handel, lantbruk, småhus och bostadsrätter, kommunen samt en övrig grupp. I fullmäktige ingår även valberedningen, denna väljs vid varje årsstämma. Fullmäktige i sin tur väljer styrelsen. Styrelsen består av 11 ledamöter varav 2 st är personalrepresentanter. De övriga 9 väljs för tre år i taget enligt ett rullande schema så att det varje år väljs 3 styrelseledamöter. Detta sker vid årsstämman.

Valberedning

 • Susanne Persson, Götene. Sammankallande/ordförande
 • Christer Berghem, St. Lund, Lundsbrunn
 • Linnea Andersson, Götene
 • Tore Bigsten, Götene