Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

 

Elinstallationer

- Vi utför alla förekommande elinstallationer vid ombyggnad och nyproduktion av din fastighet/bostad.

- Vi projekterar och utför om och nyproduktion i lantbruk och industrianläggningar.

- Beräknar och installerar solcells anläggningar.

- Elbesiktning av din fastighet och åtgärdsförslag.

- Allt från datauttag till nätverksinstallationer.

Automation

- Vi konstruerar och bygger automationssystem för lantbruk och industri.

Kraft

- Underhåll, ny och ombyggnad av ställverk. Lågspänning samt högspänning.

- Underhåll av transformatoranläggningar.

- Installation och reparation av kraftkablar.

- Elkvalitetsmätning.

- Termografering.

- Underhåll

- Elanläggningsansvar

 

Vi medverkar till att lösa eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Din självklara elinstallatör!

 

Från vänster: Anders, Johan H, Stefan, Roger, Tom, Johan K, Patrik, Linus, William, Mikael och Erik

Välkommen att kontakta oss!

Vardagar mellan 8.00 och 16.00.
Lunchstängt 12.00-13.00
Telefon 0511-34 15 00
E-post: 

Klicka här för att se all personal och deras kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter till Götene Elkraftservice Elcentralen AB hittar du här