Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Priser och allmänna avtalsvillkor - elnät

Information om anslutningsavgifter: läs här

Säkringstariffer inom Götene nätområde 2018

Avsedd för säkringskunder med normal förbrukning, tex. lägenheter, villor, mindre företag etc.

Överföringsavgiften är 8,50 öre/kWh exkl. moms och därmed 10,63 öre/kWh inkl. moms   (rörlig avgift)

Tariff kr (exkl moms) kr (inkl moms)
Nätavgift lägenhet 16A 1 257 1 571
Nätavgift 16A 2 627 3 284
Nätavgift 20A 4 455 5 569
Nätavgift 25A 5 435 6 794
Nätagift 35A 7 932 9 915
Nätavgift 50A 11 992 14 990
Nätavgift 63A 16 800 21 000

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Effekttariffer inom Götene nätområde 2018

Priser exkl moms

Lågspänning 0,4kV (EFF04)

Högspänning 10kV (ND10)

     
Fast avgift, kr/år 9 000 21 000
Effektavgift, kr/kW år   355
Effektavgift, kr/kW mån 53  
Överföringsavgift, öre/kWh 8,50 7,10
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr år   355
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr mån 53  

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Tarifferna ovan gäller från 1 januari 2018.  För övriga tariffer kontakta oss.

------------------------------------------------

Säkringstariffer inom Götene nätområde 2017

Avsedd för säkringskunder med normal förbrukning, tex. lägenheter, villor, mindre företag etc.

Överföringsavgiften är 8,50 öre/kWh exkl. moms och därmed 10,63 öre/kWh inkl. moms   (rörlig avgift)

Tariff kr (exkl moms) kr (inkl moms)
Nätavgift lägenhet 16A 1 202 1 503
Nätavgift 16A 2 498 3 123
Nätavgift 20A 4 181 5 226
Nätavgift 25A 5 102 6 378
Nätagift 35A 7 537 9 421
Nätavgift 50A 11 689 14 611
Nätavgift 63A 15 957 19 946

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Effekttariffer inom Götene nätområde 2017

Priser exkl moms

Lågspänning 0,4kV (EFF04)

Högspänning 10kV (ND10)

     
Fast avgift, kr/år 9 000 21 000
Effektavgift, kr/kW år   334
Effektavgift, kr/kW mån 50  
Överföringsavgift, öre/kWh 8,50 7,10
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr år   334
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr mån 50  

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Tarifferna ovan gäller från 1 januari 2017.  För övriga tariffer kontakta oss.


Läs mer om vårt arbete och varför vi höjer tarifferna inför 2018

Vi på Götene Elförening har ett ganska otacksamt jobb. Så länge allt fungerar, så är det inte många som lägger märke till oss. Det syns inte heller att hela 40% av energin i vårt nät är lokalproducerad förnyelsebar el – från vind, vatten och sol.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet. Du ska känna dig trygg med att du har ljus, värme och energi. Det jobbar vi hårt och intensivt med.

Vi vill på det här sättet vara med och skapa förutsättningarna för en blomstrande bygd med hållbar livskvalitet.

Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig i Götene, så när ovädret är framme eller kabeln blivit avgrävd är vi redo att snabbt rycka ut. 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

 

 

 


 

Avtalsvillkor elnät

De villkor som gäller mellan dig och ditt elnätsföretag följer de allmänna avtalsvillkoren. Dessa är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

 

From 1 juli 2015  är avtalsvillkoren reviderade och ser ut enligt nedan:

 

 

Priser och allmänna avtalsvillkor - fiber

Anslutningskostnaden är en engångsinvestering som ökar värdet på din bostad. Kostnaden för att ansluta sig kan variera mellan olika områden beroende på hur många som vill ansluta sig och hur långt vi behöver gräva.

Det krävs ett visst antal beställningar innan utbyggnad sker.

När vi beslutat om att en utbyggnad är möjlig är anslutningsavgiften enligt nedan.

Anslutningsavgift: I villaområden är kostnaden beräknad till 19.500 kr (inkl. moms). På landsbygden är kostnaden ca 27.500 kr (inkl. moms). Dock gäller dessa priser endast i de områden vi beslutar att bygga ut i. OBS du kan få delbetala via din elräkning i 14 månader. Helt utan extra kostnader. Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att göra en kreditprövning innan delbetalning beviljas.

För övriga anslutningar så som hyreshus och bostadsrättsföreningar kontaktar du oss för offert. Om du skulle flytta under tiden som du avbetalar din anslutningsavgift faktureras du hela anslutningsavgiften.

Avgift per månad: När du är ansluten betalar du ingen månadsavgift till oss. Du betalar endast för de tjänster som du själv beställer.

 

Allmänna avtalsvillkor fibernät rev 1.5