Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Priser och allmänna avtalsvillkor - Elnät

Information om anslutningsavgifter: läs här

Säkringstariffer inom Götene nätområde 2020

Avsedd för säkringskunder med normal förbrukning, tex. lägenheter, villor, mindre företag etc.

Överföringsavgiften är 16,13 öre/kWh inkl. moms (exkl. moms 12,9 öre/kWh). 

Tariff kr (inkl. moms) kr (exkl. moms)
Nätavgift lägenhet 16A 1 571 1 257
Nätavgift 16A 3 284 2 627
Nätavgift 20A 5 569 4 455
Nätavgift 25A 6 794 5 435
Nätagift 35A 9 915 7 932
Nätavgift 50A 14 990 11 992
Nätavgift 63A 21 000 16 800

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt tillkommer 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms)

Effekttariffer inom Götene nätområde 2020

Priser exkl moms

Lågspänning 0,4kV (EFF04)

Högspänning 10kV (ND10)

     
Fast avgift, kr/år       9 000 21 000
Effektavgift, kr/kW år   369
Effektavgift, kr/kW mån       53  
Överföringsavgift, öre/kWh       12,9 7,60
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr år   369
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr mån       53  

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt tillkommer.

 

 

Tarifferna ovan gäller från 1 januari 2020.  För övriga tariffer kontakta oss.


Säkringstariffer inom Götene nätområde 2019

Avsedd för säkringskunder med normal förbrukning, tex. lägenheter, villor, mindre företag etc.

Överföringsavgiften är 14 öre/kWh inkl. moms (exkl. moms 11,2 öre/kWh). 

Tariff kr (inkl. moms) kr (exkl. moms)
Nätavgift lägenhet 16A 1 571 1 257
Nätavgift 16A 3 284 2 627
Nätavgift 20A 5 569 4 455
Nätavgift 25A 6 794 5 435
Nätagift 35A 9 915 7 932
Nätavgift 50A 14 990 11 992
Nätavgift 63A 21 000 16 800

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt tillkommer 43,4 öre/kWh inkl.moms (exkl. moms 34,7 öre/kWh)

Effekttariffer inom Götene nätområde 2019

Priser exkl moms

Lågspänning 0,4kV (EFF04)

Högspänning 10kV (ND10)

     
Fast avgift, kr/år 9 000 21 000
Effektavgift, kr/kW år   369
Effektavgift, kr/kW mån 53  
Överföringsavgift, öre/kWh 11,2 7,10
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr år   369
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr mån 53  

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.
Energiskatt tillkommer.

Tarifferna ovan gäller från 1 januari 2019.  För övriga tariffer kontakta oss.


Läs mer om vårt arbete och varför vi höjer tarifferna inför 2020

Vi satsar stora resurser 2020 på att underhålla och förbättra elnätet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att elnätet alltid fungerar så att du ska slippa drabbas av strömavbrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet. Du ska känna dig trygg med att du har ljus, värme och energi. Det jobbar vi hårt och intensivt med.

Vi vill på det här sättet vara med och skapa förutsättningarna för en blomstrande bygd med hållbar livskvalitet.

Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig i Götene, så när ovädret är framme eller kabeln blivit avgrävd är vi redo att snabbt rycka ut. 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

 


 

Avtalsvillkor elnät

De villkor som gäller mellan dig och ditt elnätsföretag följer de allmänna avtalsvillkoren. Dessa är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

Avtalsvillkoren reviderades oktober 2018 och började gälla från 1 april 2019
NÄT 2012 K (rev2) (för konsumenter)
NÄT 2012 N (rev) (för näringsidkare)
NÄT 2012 H (rev) (för högspanningskunder)