Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Priser och allmänna avtalsvillkor - elnät

Information om anslutningsavgifter: läs här

Säkringstariffer inom Götene nätområde 2019

Avsedd för säkringskunder med normal förbrukning, tex. lägenheter, villor, mindre företag etc.

Överföringsavgiften är 57,4 öre/kWh.
Detta inkl. moms om 25 % och energiskatt om 34,7 öre/kWh. Exkl. moms och energiskatt blir överföringsavgiften 11,2 öre/kWh.

Tariff kr (exkl moms) kr (inkl moms)
Nätavgift lägenhet 16A 1 257 1 571
Nätavgift 16A 2 627 3 284
Nätavgift 20A 4 455 5 569
Nätavgift 25A 5 435 6 794
Nätagift 35A 7 932 9 915
Nätavgift 50A 11 992 14 990
Nätavgift 63A 16 800 21 000

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Effekttariffer inom Götene nätområde 2019

Priser exkl moms

Lågspänning 0,4kV (EFF04)

Högspänning 10kV (ND10)

     
Fast avgift, kr/år 9 000 21 000
Effektavgift, kr/kW år   369
Effektavgift, kr/kW mån 53  
Överföringsavgift, öre/kWh 11,2 7,10
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr år   369
Reaktiv effekt över gränsen 50 %,       kr/kVAr mån 53  

I fast avgift ingår av staten pålagd nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift.

Tarifferna ovan gäller från 1 januari 2019.  För övriga tariffer kontakta oss.

 


Läs mer om vårt arbete och varför vi höjer tarifferna inför 2019

Vi satsar stora resurser 2019 på att underhålla och förbättra elnätet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att elnätet alltid fungerar så att du ska slippa drabbas av strömavbrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet. Du ska känna dig trygg med att du har ljus, värme och energi. Det jobbar vi hårt och intensivt med.

Vi vill på det här sättet vara med och skapa förutsättningarna för en blomstrande bygd med hållbar livskvalitet.

Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig i Götene, så när ovädret är framme eller kabeln blivit avgrävd är vi redo att snabbt rycka ut. 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

 

 

 


 

Avtalsvillkor elnät

De villkor som gäller mellan dig och ditt elnätsföretag följer de allmänna avtalsvillkoren. Dessa är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

 

From 1 juli 2015  är avtalsvillkoren reviderade och ser ut enligt nedan: