Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Priser och allmänna avtalsvillkor - Elnät

Information om anslutningsavgifter: läs här

Säkringstariffer inom Götene nätområde 2020

 

Vi satsar stora resurser 2020 på att underhålla och förbättra elnätet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att elnätet alltid fungerar så att du ska slippa drabbas av strömavbrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet. Du ska känna dig trygg med att du har ljus, värme och energi. Det jobbar vi hårt och intensivt med.

Vi vill på det här sättet vara med och skapa förutsättningarna för en blomstrande bygd med hållbar livskvalitet.

Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig i Götene, så när ovädret är framme eller kabeln blivit avgrävd är vi redo att snabbt rycka ut. 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

 

 

Avtalsvillkor elnät

De villkor som gäller mellan dig och ditt elnätsföretag följer de allmänna avtalsvillkoren. Dessa är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

Avtalsvillkoren reviderades oktober 2018 och började gälla från 1 april 2019
NÄT 2012 K (rev2) (för konsumenter)
NÄT 2012 N (rev) (för näringsidkare)
NÄT 2012 H (rev) (för högspanningskunder)