Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Energiskatt

2018-11-23

Energiöverenskommelsen innebär kortfattat en förändrad beskattning av vatten- och kärnkraft och en förändrad energiskatt på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. De delar i energiöverenskommelsen som rör beskattning innebär att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017, att fastighetsskatten för vattenkraftverk stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Finansieringen av dessa åtgärder sker genom en höjning i två steg av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme. Enligt betänkande höjs skatten sedan ytterligare från och med 1 januari 2019 med 1,6 öre till 34,7 öre per kilowattimme. Höjningen av energiskatten på el som var i år, 2018, var en ren indexomräkning.

 

Tillbaka