Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Förstärkning av elnätet - ny markkabel mellan Källby och Skeby

2018-03-13

Götene Elförening avser en ny 40 kV ledning från en ny station i Källby till anslutningspunkt i Skeby i Götene kommun. Arbetet görs för att få en säkrare elleverans till elkunder i Källby tätort, däribland företaget Gunnar Dafgård AB.

Samråd enlig 6 kap 24 § Miljöbalken
För att få bygga en ny kraftledning krävs tillstånd, nätkoncession för linje. Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd med myndigheter, organisationer och enskilda fastighetsägare samt allmänhet. Syftet med samrådet är att ge alla berörda möjlighet att lämna synpunkter.

Tre alternativa sträckningar har tagits fram, se karta nedan. Sträckningarna och påverkan från dessa beskrivs mer detaljerat i ett samrådsunderlag, som finns att läsa som PDF på länken nedan. Det går även bra att få samrådsunderlaget hemskickat.

Samrådsunderlag


Vi välkomnar dina synpunkter
För ytterligare information eller frågor, kontakta Peter Waldeck på telefon 072 -538 06 51

Synpunkter i samrådet ska lämnas skriftligen per post eller e-post senast den 2 april till:
Hanna Erixon, NEKTAB
Nohabgatan 12 E
461 53 Trollhättan
Telefon: 072-148 35 24
E-post: hanna.erixon@nektab.se

På uppdrag av Götene elförening ek.för.

Tillbaka